• Profile

  Euskal Herriko telekomunikazio operadore kooperatboa. Herritk bertatk sortzen den euskal proiektu kooperatbo eta demokratko bat da: telefono eta Interneterako zerbitzuetara sarbidea bermatuko digun telekomunikazio zerbitzu multzo batez hornitzeko helburuarekin sortutakoa, kalitatezko baldintza teknikoei egokitutako eta kostu onargarrietan oinarritutako tarifen bitartez. Izarkom, fnean, Euskal Herriko telekomunikazio operadore kooperatboa da, Euskal Herrian azpiegitura telematko zein telekomunikazio zerbitzuen gaineko burujabetzarantz bidea egiten joateko. Telekomunikazio azpiegiturak, partekatuak, irekiak, libreak eta neutralak. Telekomunikazio zerbitzu hauek Euskal Herriko txoko guztetara iritsi daitezen saiatzeko, dagoeneko zenbait herritan abian dauden telekomunikazio azpiegitura ireki, libre eta neutraletan oinarrituko da Izarkom. Horrez gain, gizarte eragile nahiz herritarrekin elkarlanean sare telematko berriak ezartzen eta garatzen lagunduko du. izaiko/ek eraikitako edota sustatuko sare telematko guztak SIAN lizentzia prokomunari lotuta egongo dira, ezinbestean. Horrela, azpiegituren bikoizketak ekiditen ahaleginduko da eta, ahal den neurrian, gizarte nahiz ingurumen eraginak txikiagotzeko baliabideen erabilera partekatua bultzatuko du. Gizarte ekimenerako Kooperatba, gaur egungo eredu ekonomikoa eraldatuz. Gaur egungo eredu ekonomiko kapitalista gainditzeko, jabetuta gaude ekonomia sozial eraldatzailean oinarritutako alternatba errealak plazaratzeko beharraz. Horregatk, izaiko/, gizarte ekimenerako eta irabazi asmorik gabeko kooperatba elkarte moduan eratu dugu. Alde batetk, kooperatba gisa antolatu gara, ekimen honetan parte hartu nahi duten kide nahiz erakunde guzten artean modu demokratkoan kudeatutako proiektu parte-hartzailea izatea nahi dugulako. Bestetk, irabazi ekonomikoak lehenesten dituen enpresa ereduak atzean utzi eta ondare komuna eta jendartearen ongizatea helburu izango dituzten beste antolakuntza ereduak bultzatzea helburu dugulako gizarte ekimenerako eta irabazi asmorik gabeko erakunde gisa, herritarron elkarlaguntzan oinarrituta eta auto-eraketaren bitartez.

 • More Info
  Barne demokrazia: ●●●●●
  Kideen garapen pertsonala:
  Ikuspegi feminista: Yes
  Lan Baldintza: Yes
  Jabetza komuna: ●●●●●
  Hornitzaileak: ●●●●
  Interkooperazioa: ●●●●
  Lizentzia askeak: ●●●●●
  Gardentasuna: ●●●
  Finantza etikoen erabilpena: Yes
  Kohesio soziala: Yes
  Eraldaketa soziala: ●●●●
  Euskararen erabilera: ●●●●
  Jasangarritasuna: Yes
  Hondakinen kudeaketa: ●●●
  Kontsumo energetikoa: ●●●
 • Photos